Директор: Горобець Олена Володимирівна

Освіта: Повна вища. Магістратура Харківського національного педагогічного університету імені Г. С.Сковороди. Спеціальність: “Дошкільна освіта”. Педагогічний стаж 29 років.

Кваліфікація:”Викладач дошкільної педагогіки і психології”

Творча, ініціативна, очолює згуртований, дружній колектив однодумців.

 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:

“Бажаю спілкування, мрію про успіх, прагну до досконалості”.

 

В межах своєї компетентності:

– несе відповідальність за організацію  роботи закладу дошкільної освіти;

– забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

– діє від імені закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;

– в межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

– приймає на роботу та звільняє працівників закладу;

– організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

– затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеному в  установленому порядку і погоджує його із засновником;

– забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та  інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;

– створює умови для здійснення освітнього процесу.

 

У своїй діяльності керується:

-Конституцією України;

– Законом України “Про освіту”;

-Законом України «Про дошкільну освіту»;

-Законом України «Про мови»;

-Державною Національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

-Конвенцією про права дитини;

-Статутом дошкільного закладу;

-Положенням про дошкільний навчальний заклад;

-Методичними, нормативними документами, які регламентують науково – методичну діяльність закладу дошкільної освіти.