У нашому закладі працюють талановиті педагоги, віддані своїй справі

Виховуючи дітей, ми прагнемо

 • Любити дитину такою, якою вона є;
 • Поважати в кожній дитині особистість, виховувати в неї почуття гідності та відповідальності за себе та свої вчинки; Хвалити, заохочувати, підбадьорювати дитину, створюючи позитивну емоційну атмосферу довкола неї;
 • Вірити у можливості кожної дитини, у те добре, що закладено в неї, у перспективи її розвитку, знаходити її сильні сторони. Розкрити душу дитини перш, ніж її розум; Вчиняти так, щоб кожна дитина відчувала: можливості закладені в ній самій – «Ти все можеш» – головна формула освіти;
 • Вчити дитину працьовитості, турботі про близьких, повазі до інших людей, виховувати бажання допомогти;
 • Помічати не недоліки дитини, а динаміку її розвитку;
 • Зробити батьків дитини своїми союзниками у справі виховання.

 

Педагогічний колектив  закладу дошкільної освіти ставить перед собою завдання

 1. Формувати життєву компетентність та творчість дошкільника    через реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти.
 2. Створити індивідуальну освітню траекторію кожного малюка.
 3. Розвивати творчі здібності дошкільників шляхом інтеграції мовленнєвої, музичної та театралізованої діяльності, через співтворчість дитини і вихователя.
 4. Сприяти формуванню логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку через впровадження інтерактивних технологій.
 5. Продовжувати роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності.
 6. Активізувати пошук нових форм співробітництва родини і закладу.

 

Пріоритети діяльності

Педагогічна проблема:

«Становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості через активізацію мовленнєвої діяльності та реалізацію творчих нахилів і здібностей в соціумі»

Пріорітетні завдання:

– Цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності.

– Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі комплексного підходу до розвитку особистості.

– Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства.

– Інтеграція родинного і суспільного виховання.

– 100 % охоплення дітей старшого дошкільного віку умовного мікрорайону дошкільною освітою.

 

Для реалізації мовленнєво –  творчого розвитку особистості на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського до навчально-виховного процесу введені:

– «уроки мислення» художнього і логічного типу;

– «подорожі на хмаринках»;

– заняття на «екологічних стежинах»;

– морально-етичні бесіди на основі творів В.О.Сухомлинського;

– складання казок, загадок, оповідань;

– поетична творчість.

Всі вікові групи в закладі мають профільне спрямування.