Мета:
 утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;
 поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;
 запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти;

Порядок звітування керівника закладу дошкільної освіти визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основні завдання щорічного звітування керівника закладу дошкільної освіти:

 забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом;
 стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладу дошкільної освіти відповідних рішень у сфері управління закладом.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» відділу освіти Охтирської міської ради розташований за адресою: м.Охтирка, вул. Київська, 45-а. Відкритий з серпня 1979 року. На даний час в закладі функціонує 11 вікових груп: 3 групи раннього віку, 8 груп передшкільного віку, з яких група для дітей з мовленнєвими вадами та дві групи для дітей з особливими потребами (інклюзивні), в яких у 2020-2021 році виховувались 225 дітей . Заклад працює за 5-денним графіком, з 6.30 до 18.30.

Мова навчання-українська.

В закладі працюють 66 працівників, з яких 34 педагогічних , 32 технічний персонал.
Власна територія закладу становить – 1, 3679 га.

Загальна площа приміщень – 2 083 м.2.
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

КЗпП

чинних державних програм

Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також, відповідно власного статуту, освітньої програми, перспективного плану розвитку закладу, плану роботи закладу. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, на розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Матеріально-технічна база закладу.

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.
Завдяки державній програмі розвитку дошкільної освіти, залученню бюджетних коштів оновлено матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти.
Під час підготовки до нового 2021-2022 навчального року та впродовж 2020-2021 року виконані слідуючі роботи, придбано матеріали та обладнання :

 • заміна старих віконних блоків на металопластикові у кількості 6 штук;
 • облаштуваня всіх приміщень харчоблоку відповідно вимогам НАССР;
 • проведення засітчення теплових регістрів у кількості 63 штук;
 • придбання вогнегасників;
 • облаштування вхідного піддашку та доріжки навколо входу лівого крила будівлі;
 • поточне оснащення харчоблоку;
 • поточний ремонт пральні;
 • облаштування коридору пральні (ремонт стелі, заміна кахлів на стінах і підлозі);
 • поточний ремонт приміщень вікових груп;
 • ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на прогулянкових та спортивному маданчиках;
 • оформлення переплати на фахові періодичні видання.

Також:

– проведена тарировка  вагів на харчоблоц, коморі та в медичному кабінеті,  перевірка манометрів,  повірки тепло обчислювача, повірка  водолічильника, перезарядка вогнегасників та пожежних рукавів 14 шт., 6 шт., ремонт водогону, поточний ремонт технологічного та комп’ютерного обладнання, поточний ремонт  огорожі навколо території закладу, придбання журналів, документації для організації харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих засобів для обробки приміщень та обладнання, електрообладнання, пірометрів та засобів індивідуального захисту.

 Проведено лабораторні дослідження піску в пісочницях на гельмінти.

(Вся інформація про закупівлі розміщена на веб-сайті закладу в розділі «Фінансова звітність» «Матеріально-технічна база» з договорами та термінами закупівлі).

Також в закладі систематично, відповідно заключених на 2021 рік договорів,  проводиться оплата послуг зв’язку, вивозу твердих нечистот, технічне обслуговування електрообладнання, лабораторні вимірювання, повірка і ремонт теплообчіслювальної техніки, послуги з дезинфекції та дератизації, охорони закладу дошкільної освіти.

Всі  приміщення та територія навчального закладу відповідають естетичним та  санітарно-гігієнічним нормам.

          Значну увагу у закладі я приділяю дотриманню правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою збереження життя та здоров’я усіх учасників освітнього  процесу в умовах карантину, на виконання відповідних наказів по дошкільному навчальному закладу, три рази на рік, спеціально створеною комісією з працівників закладу та представників відділу освіти Охтирської міської ради, проводиться обстеження території закладу, приміщень, спортивного та ігрового обладнання, холодильного та технологічного обладнання, водогінної та каналізаційної мережі, з оформленням відповідних актів.

Оформляються  акти-дозволи на проведення музичних, спортивних занять, роботу харчоблоку та пральні. Всі працівники  забезпечені належними умовами праці, систематично проходять інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, мають відповідні інструкції в межах своїх посадових обов’язків, яких суворо дотримуються. Всі педагогічні працівники, технічний персонал організовують освітній процес з урахуванням державних актів та наказів,  «Нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», чинних постанов Уряду України.

          Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників  надаються виплати по листам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

          Впродовж 2020 – 2021 навчального року робота в закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з планом роботи закладу, в основу якого покладено Закони України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,  була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователями з цього питання здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної  діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

    За період 2020 – 2021 навчального року випадків дитячого травматизму зафіксовано не було.

Кадрове забезпечення навчального закладу.

З мого боку в закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.
Освітній процес у закладі забезпечують 32 педагогічних працівників. З них зокрема:
Впродовж навчального року педагоги відвідували виїзні курси підвищення кваліфікації від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та онлайн.
Керівник дошкільного навчального закладу Горобець Олена Володимирівна, закінчила магістратуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології. Педагогічний стаж 29 років, з них 11 на посаді директора закладу дошкільної освіти.
Вихователь – методист: Кузнєцова Віта Василівна, закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку. Педагогічний стаж 23 роки.

Освітня робота у навчальному закладі.


Педагогічний колектив закладу організовує освітній процес впроваджуючи оновлену редакцію Базового компоненту дошкільної освіти. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, передплачено педагогічні періодичні видання, які шляхом самоосвіти та щомісячного огляду та обговорення опрацьовували педагоги.
З метою оптимізації та вдосконалення організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку, пошуку ефективних методів та прийомів педагоги використовують ряд інноваційних технологій. Особлива увага приділяється втіленню в освітній процес педагогічної та літературної спадщини
В.О. Сухомлинського. Вихователі груп здійснюють впровадження інноваційної технології Палички Кюїзенера, з метою розвитку пізнавальних процесів та логіко-математичного розвитку, методики ТРВЗ на розвиток мислення та фантазії, інноваційної технології «Музейна педагогіка», методики використання коректурних карт за Наталією Гавриш, технології гри з піском, піскоанімація та кольоротерапія, експериментальна авторська методика оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» та спеп-аеробіка.

В групах створено міні-музеї народної іграшки, намиста, хліба, вишивки, народних оберегів, дитячої книги, театральної іграшки, лікарських рослин.
Творчі та обдаровані малюки об’єднані за вподобаннями, відвідують гуртки, де розвивають свою особистість, свої вміння та навички.

Для розвитку їх талантів і здібностей працюють гуртки:
«Пластилінові фантазії» (образотворчий)
«Віночок» (хореографічний)
«Степ-аеробіка» (спортивний)
«Щебетушечка» (літературно-творчий)
«Казкарик» (театральний)
«Народна скарбничка» (літературно-фольклорний)
«Вивчаємо англійську»
«Співаночка» (вокальний)

Упродовж 2020 – 2021 н.р. педагогічний колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення проблеми формування різнобічнорозвиненої, духовнобагатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Пріоритетними були такі цілі, як формування здоров’язберігаючої системи в закладі дошкільної освіти, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників; формування патріотично налаштованої особистості через ознайомлення з історично – культурним надбанням рідного краю та організацію народознавчої роботи з дітьми ; удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості дітей дошкільного віку; впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в організацію дитячої ігрової та предметно – практичної діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.
Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: педагогічні ради, «проблемний стіл», методичний ринг, диспути, дискусії. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів закладу та колег із закладів міста.
Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп та лабораторій, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

В 2020 – 2021 році в закладі працювало 3 молодих педагогів. Однією з форм професійної підготовки молодих вихователів, які мають стаж роботи до трьох років або не мають його зовсім в закладі працює школа молодого педагога
« Умієш сам – навчи іншого». Для кожного молодого педагога призначено наставника, який надає практичну допомогу щодо адаптації і професійного становлення молодого педагога, придбання практичних навичок для педагогічної діяльності, формування вміння застосовувати теоретичні знання в конкретній практичній ситуації, в пошуку методів і сучасних технологій, технічних засобів для активізації пізнавальної діяльності. З молодими педагогами застосовується ряд форм роботи, такі як, бесіди, доповіді, взаємовідвідування, самоосвіта, анкетування, участь у різних методичних заходах дошкільного закладу та міста

Організація харчування дітей у навчальному закладі:
Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020 – 2021 навчальному році здійснювалось відповідно вимогам НАССР, за перспективним двотижневим меню, яке погоджено у відповідних установах. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпеченя нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм, харчування у закладі відповідає достатньому рівню. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
З мого боку та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили до закладу із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Забезпечені належним харчуванням діти пільгових категорій – 46.
Продукти харчування у дошкільний заклад постачає комбінат дитячого харчування «Мрія», ТОВ «Мастерпродукт», ФОП Новіков Д.В., ПрАТ «Охтирський м‘ясокомбінат»,ТОВ «Сумська паляниця», ЗАТ «Сад».
Організацію харчування на харчоблоці забезпечують 5 працівників: шеф-кухар, 2 кухарі, кухонний працівник та комірник, які мають відповідну освіту та значний стаж роботи. Харчоблок повністю забезпечений холодильним, технологічним обладнанням, яке перебуває у робочому та належному стані.

Медичне обслуговування у закладі.
Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється на безоплатній основі. Медичні сестри закладу здійснюють профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил перебування дітей у закладі дошкільної освіти.
В наявності медичний, фізіотерапевтичний кабінет та ізолятор.
Пріоритетний напрямок роботи закладу: збереження життя і здоров’я своїх вихованців.
У закладі медичними сестрами розроблена система зміцнення здоров’я дітей, проводиться належна оздоровчо-профілактична робота, розроблені відповідні заходи по зміцненню здоров’я дітей посезонно, впродовж року, враховуючи вікові та індивідуальні особливості малят. Медичні сестри активно пропагують здоровий спосіб життя серед усіх учасників освітнього процесу засобами інформаційних бюлетенів, газет, пам’яток, консультативної діяльності, виступів на засіданнях педагогічних рад, батьківських зборах, через розміщення інформації на веб-сайті закладу.

Управлінська діяльність у закладі.


На підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, статуту дошкільного навчального закладу, посадових обов’язків працівників керівник відповідає за:

 • реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;
 • реалізацію постанов уряду, наказів Міністерства освіти і науки України;
 • успішну діяльність ДНЗ, комплектування кадрами, дітьми раннього та передшкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці;
 • забезпечення охорони прав та гідності вихованців;
 • дієвість рішень педагогічної ради.

Безпосередньо керую:

 • колективом закладу, роботою вихователя – методиста, завідувача господарства, сестер медичний старших;
 • опосередковано роботою обслуговуючого персоналу.

Організовую безпосередньо:

 • освітній процес, виконання постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, відділу освіти Охтирської міської ради;

Опосередковано:

 • виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм, плану роботи закладу, проведення освітнього процесу через вихователя – методиста .
  Погоджую свою роботу з:
 • профспілковим комітетом;
 • радою закладу;
 • батьківським комітетом. Контролюю:
 • роботу членів адміністрації;
 • виконання рішень педагогічної ради, загальних зборів колективу;
 • організацію медичного обслуговування дітей та організацію харчування.
  З метою вивчення та корекції освітнього процесу я як керівник закладу здійснюю контрольно-аналітичну діяльність педагогічних працівників методом спостережень, аналізу та подальшого застосування дієвих форм роботи для покращеня професійної компетентності педагогів
 • Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі.

Впродовж 2020 – 2021 навчального року активно працювала Рада закладу, Рада з харчування. Члени Ради закладу у І половину 2020 -2021 навчального року були присутні на засіданнях педагогічних рад, організовували роботу з громадскістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу веде активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території закладу дошкільної освіти та проведенню ремонтних робіт.
Анкетування, опитування батьків свідчать про такі результати роботи дошкільного навчального закладу у 2020 – 2021 навчальному році вцілому:

 • ставлення до роботи закладу – 100% позитивна оцінка, що на рівні минулого року;
 • відношення дітей до закладу (оцінка з боку батьків) – 99% – задовольняє, що на 2% вище, ніж у минулому році;
 • задоволення професійного рівеня педагогів – 97% дали позитивну оцінку, що на 3 % вище ніж у 2019 – 2020 навчальному році;
 • 99% батьків дітей закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому 2019 – 2020 навчальному році.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі «Казка» продовжується відповідна робота: систематично ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій.
За минулий 2020 – 2021 навчальний рік кількість звернень проводилася з метою працевлаштування, проходження практики студентами вузів, реєстрації дітей до електронної черги, питань організації роботи в групах, організації роботи закладу в умовах карантину по коронавірусу Порушені питання розглянуті на адміністративних нарадах при директору, засіданнях Ради закладу, виробничих нарадах, загальних зборах колективу, надані необхідні відповіді.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськими організаціями!

Залиште свій коментар