У сфері дошкільної освіти

Створити 7 тис. нових місць для здобуття дошкільної освіти в закладах освіти, зокрема в новозбудованих та реконструйованих будівлях.

Створити умови для безбар’єрного середовища в ЗДО.

Розширити доступ до якісної дошкільної освіти, зокрема дітей з ООП.

Запровадити альтернативну модель фінансування дошкільної освіти, ухваливши нову редакцію Закону України «Про дошкільну освіту».

Сформувати нові підходи до забезпечення дошкільної освіти та її розвитку в Україні, затвердивши Концепцію розвитку дошкільної освіти.

Установити єдині вимоги до професійних компетентностей вихователя та керівника, затвердивши професійний стандарт.

Оновити Концепцію розвитку громадянської освіти для формування в дітей та молоді громадянських компетентностей та Концепцію розвитку національнопатріотичного виховання.

У сфері інклюзивної освіти

Забезпечити єдність державної політики щодо освіти осіб з ООП, затвердивши Національну стратегію розвитку інклюзивної освіти на 2021—2031 рр.

Запровадити диференційований підхід забезпечення інклюзивної освіти.

Забезпечити доступність закладів освіти для осіб з ООП, створивши інклюзивні групи.

Трансформувати мережу спеціальних закладів освіти.

Удосконалити систему автоматизованої роботи інклюзивно-ресурсних центрів.

Створити нову модель надання освітніх послуг в закладах охорони здоров’я.

Забезпечити тимчасову підтримку в освітньому процесі дошкільників, які цього потребують.

Цифрова трансформація освіти

Забезпечити учасників освітнього процесу електронними освітніми ресурсами.

Створити умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інформаційно-цифрової компетентності.

Забезпечити функціонування програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менежменту»

Над чим триває робота

Внесення на розгляд Уряду нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту».

Схвалення Концепції розвитку дошкільної освіти.

Розроблення професійного стандарту вихователя, керівника ЗДО.

Проведення оцінки якості освітнього процесу в ЗДО за методикою ЕСЕЮ-З.

Оновлення змісту дошкільної освіти.

Створення умов для безбар’єрного середовища в ЗДО.

Досягнення 2020 року

Створили понад 13 тисяч додаткових місць у ЗДО.

Лібералізували вимоги до відкриття та функціонування приватних ЗДО.

Надали підтримку дітям з ООП в інклюзивних групах ЗДО.

Розробили та затвердили Базовий компонент дошкільної освіти [нова редакція). Електронна книга «Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу» на ezavdnz.mcfr.ua.

Розробили проект Концепції розвитку дошкільної освіти.  Затвердили Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО.

Примітка:

(Підготовлено за матерілами виступу Міністра освіти і науки України під час засідання Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій 03.02.2021)

Залиште свій коментар