МАЙСТЕР-КЛАС

НА ТЕМУ:

«З СЛОВАМИ ГРАЄМО –

СИНКВЕЙНИ

СКЛАДАЄМО!»

Мета майстер-класу: сприяти оновленню освітнього процесу  через використання  інноваційних підходів до формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку

Завдання:

 1. Познайомити педагогів з технологією синквейну, методикою застосування даного прийому в роботі з дітьми старшого дошкільного віку.
 2. Формувати навички складання дидактичного синквейну.
 3. Забезпечити умови для розвитку творчості та професійної активності  педагогів, конструктивного обміну досвідом, думками, знахідками.

Матеріали: мультимедійне обладнання, презентація, схеми для складання синквейну, мнемоквадрати, аркуші паперу, олівці.

План майстер-класу

І. Теоретична частина.

1. Міні-лекція «Синквейн – ефективний метод розвитку  мовлення дошкільників».

 1. Що таке синквейн?
 2. Синквейн – ефективний метод розвитку  мовлення дошкільників
 3. Правила складаннясинквейну
 4. Етапи роботи з навчання дошкільнят складання синквейну

ІІ. Практична частина.

 1. Складання учасниками майстер-класу синквейнів за допомогою схем та з використанням прийомів мнемотехніки.

ІІІ. Підсумки майстер-класу.

Хід майстер-класу.

І. Теоретична частина.

    Міні-лекція «Синквейн – ефективний метод розвитку  мовлення дошкільників».

 • Доброго дня, шановні колеги! Розв’язок проблеми формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку є актуальною темою дошкілля. Зараз існує безліч методик, за допомогою яких можна регулювати процес розвитку мовлення у дітей. Сьогодні, я, як вихователь, який прагне бути сучасним та намагається постійно вдосконалюватися професійно, хочу поділитися з вами технологією синквейну та методикою застосування даного прийому в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Досліджуючи літературу, спираючись на  досвід колег та свою практичну роботи з дітьми я бачу позитивний результат. Отож, як синквейн допомагає в розвитку мовлення у дітей?

          Психологи та практикуючі педагоги відзначають, що у старших дошкільнят часто є порушення мовлення, малий словниковий запас, діти не вміють складати розповідь за картиною, переказати прочитане, їм важко вивчити напам’ять вірш. Складання синквейну – один із способів часткового вирішення цих проблем. Синквейн часто використовується сучасними педагогами закладів дошкільної освіти в безпосередній освітній діяльності, а також вчителями на уроках в школі. Уже в дошкільному віці можна вчити дітей складати синквейни в формі гри.

Діти

Любі, ласкаві

Грають, дивують, сяють

Діти – квіти життя

Щастя.

Ці рядки схожі на японські ліричні вірші. Але це не японська поезія. Це – синквейн. Що ж означає це незвичайне слово?

ЩО ТАКЕ СИНКВЕЙН?

          Синквейн – слово французьке, в перекладі означає «вірш з п’яти рядків».

          Синквейн – це неримований вірш, який сьогодні є дидактичним прийомом активізації пізнавальної діяльності  та ефективним методом розвитку мови.

          Складання синквейну – це форма вільної творчості, яка спрямована на розвиток уміння знаходити у великому потоці інформації найголовніші  істотні ознаки, аналізувати, робити висновки, коротко формулювати свої висловлювання.

          Складання синквейну схоже на гру, адже складати весело, корисно і легко!

          Порівняно нещодавно педагоги стали застосовувати синквейн для активізації пізнавальної діяльності та як метод розвитку мовлення.

          СИНКВЕЙН – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД РОЗВИТКУ  МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ.

В чому ж заключається його ефективність?

• По-перше, його простота. Синквейн можуть скласти всі.

• По-друге, у складанні синквейна кожна дитина може реалізувати свої творчі, інтелектуальні можливості.

• Синквейн є ігровим прийомом.

• Складання синквейна використовується для проведення рефлексії, аналізу

 та синтезу отриманої інформації.

Існують певні правила написання синквейну.

ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ СИНКВЕЙНУ

Він складається з 5-ти рядків.

1.Перший рядок синквейна – заголовок, тема, що складаються з одного слова (зазвичай іменник, що означає предмет або дію, про яку йдеться).

2. Другий рядок – два слова. Прикметники. Це опис ознак предмета або його властивостей, що розкривають тему синквейна.

3. Третій рядок зазвичай складається з трьох дієслів або дієприслівників, що описують дії предмета.

4. Четвертий рядок – це словосполучення чи речення, яке складається з декількох слів, які відображають ставлення автора синквейна до того, про що йдеться в тексті.

5. П’ятий рядок – останній. Одне слово – іменник для вираження своїх почуттів, асоціацій, пов’язаних з предметом, про який йдеться в синквейні, тобто це приватний вислів автора до теми, або повторення суті, синонім.

          На слайді ви бачите схеми написання синквейна для дітей-дошкільнят, які поки не вміють читати.

Робота з навчання дошкільнят складання синквейна ведеться поетапно:

I етап – підготовчий.

уточнення, розширення і вдосконалення словника.

Мета етапу: знайомство і збагачення словника дошкільників словами-поняттями: «слово-предмет», «слово-ознака», «слово-дія. Знайомлячи дітей з словом, що позначає ознаку предмета, ми вчимо дошкільнят складати поширене речення. Завершується робота формуванням вміння будувати непоширені й

 поширені речення різних структур, спираючись на сюжетні картинки, питання, схеми і т. д. Знайомимо дітей зі словами-асоціаціями, пов’язаними за змістом з предметом (іноді це слово є синонімом).

На допомогу приходить використання прийомів мнемотехніки.

II етап – основний

Мета: знайомство з алгоритмом складання синквейна, формування первинного вміння складати синквейн (за допомогою педагога).

III етап практичний .

Мета: Формування вміння і вдосконалення досвіду складання дидактичного синквейна за лексичними темами.

Про що можна скласти синквейн?

– про природу;

– про картину і літературного героя;

– про маму і тата;

– про настрої;

– за всіма лексичним темам.

Під час складання синквейну з дошкільнятами потрібно пам’ятати, що необхідно складати синквейн тільки на теми, добре відомі дітям і обов’язково показувати зразок. Якщо складання сінквейна викликає труднощі, то можна допомогти навідними запитаннями. Потрібно бути готовим до того, що не всім дітям може сподобатися складання синквейну, тому що робота над ним вимагає певного осмислення, словникового запасу та вміння висловлювати свої думки. Тому необхідно допомагати і заохочувати прагнення дітей скласти синквейн або відповідати на запитання. Поступово діти звикнуть до правил написання неримованих віршів , а їх складання перетвориться на гру. І непомітно для самих дітей гра в сінквейн стане для них веселим і цікавим заняттям. Діти будуть пишатися своїми досягненнями!                 

ІІ. Практична частина.

 • Давайте спробуємо разом скласти синквейни на різну тематику за схемами та використовуючи прийоми мнемотехніки.

ІІІ. Підсумки майстер-класу.

Висновки про синквейн

• Синквейн – це французький п’ятивірш, схожий на японські вірші.

• Синквейн допомагає поповнити словниковий запас.

• Синквейн вчить короткому переказу.

• Синквейн вчить знаходити і виділяти у великому обсязі інформації головну думку.

• Твір синквейн – процес творчий.

Це цікаве заняття допомагає самовираженню дітей, через твір власних неримованих віршів.

• Скласти синквейн виходить у всіх.

• Синквейн допомагає розвинути мову і мислення.

• Синквейн полегшує процес засвоєння понять та їх змісту.

•Синквейн – це також спосіб контролю і самоконтролю (діти можуть порівняти сінквейни і оцінювати їх.

• Процедура складання синквейна дозволяє гармонійно поєднувати елементи всіх трьох основних освітніх систем: інформаційної, діяльнісної та особистісно – орієнтованої.

• Даний метод може легко інтегруватися з усіма освітніми лініями програми,  а простота побудови синквейну дозволяє швидко отримати результат.

 • Буду рада, якщо дані методи ви будете використовувати у своїй роботі з вашими дітьми.
 • Бажаю вам творчих успіхів!

Залиште свій коментар