Мета:

 • утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;
 • поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;
 • запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти;

Порядок звітування керівника закладудошкільної освіти визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основні завдання щорічного звітування керівника закладудошкільної освіти:

 забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом;
 стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладудошкільної освіти відповідних рішень у сфері управління закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибір лічильної комісії.
 3. Звіт керівника закладу дошкільної освіти.
 4. Обговорення звіту керівника (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Таємне голосування.
 6. Прийняття рішення загальних зборів. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» відділу освіти Охтирської міської ради розташований за адресою: м.Охтирка, вул. Київська, 45-а. Відкритий з серпня 1979 року.

На даний час в закладі функціонує 11 вікових груп: 3 групи раннього віку, 5 груп передшкільного віку загального розвитку, одна група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами та дві інклюзивних групи, у яких впродовж 2018-2019 навчального року виховувались 246 дітей.
Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 6.30 до 18.30. Мова навчання – українська.
В закладі працюють 62 працівників, з яких 30 педагогічні, 32 обслуговуючий персонал.
Власна територія закладу становить – 1,3679 га. Загальна площа приміщень – 2 083 м2.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України
 • Закону України « Про освіту»
 • Закону України “Про дошкільну освіту”
 • Базового компоненту дошкільної освіти
 • Закону України “Про охорону праці”
 • Закону України “Про цивільну оборону”
 • Закону України “Про дорожнійрух”
 • Закону України “Провідпустки”
 • КЗпП
 • Програми возвитку дитини від народження до шести років “Я у Світі”
 • відповідно власного статуту, Стратегії розвитку закладу, Освітньої програми та плану роботи.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, на розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку

Матеріально-технічна база закладу
Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню матеріально-технічної бази.
Завдяки державній програмі розвитку дошкільної освіти, залученню бюджетних коштів, оновлено матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти.
Під часроботи в 2018-2019 році, підготовки до нового 2019-2020 навчального року виконані слідуючі роботи, придбано матеріали та обладнання :

Облаштування території закладу

Заміна дверей харчоблоку

Проведення ремонту харчоблоку (гарячий цех), поточного ремонту (холодний цех, миєчна, коридор, комора)

Проведення ремонту коридору І поверху

Проведення ремонту лівого крила коридору ІІ поверху

Проведення ремонту туалетної кімнати загального користування

Придбання та заміна сантехніки в туалетній кімнаті

Заміна комплектуючих на вхідних воротах закладу

Проведення поточного ремонту кабінету бухгалтерської служби

Проведення поточного ремонту пральні

Проведення ремонту та фарбування ігрового, спортивного, нетрадиційного обладнання на спортивному майданчику , прогулянкових майданчиках всіх вікових груп

Придбання мультимедійного обладнання

Придбання ноутбука

Придбання оргтехніки для роботи бухгалтерської служби

Придбання миючих засобів для проведення поточного та генерального прибирання

Придбання фарби (будівельної та комп’ютерної)

Придбання канцелярських товарів

Придбання городнього інвентарю

Придбання дитячого посуду

Придбання пилесосу

Придбання вогнегасників – 3 шт.

Проведення тарировки вагів на харчоблочі, коморі та в медичному кабінеті

Проведення перевірки манометрів

Проведення випробування пожежного гідранта

Проведення повірки теплообчислювача

Проведення перезарядки вогнегасників та пожежних рукавів
6 шт. , 7 шт.

Здійснення пошиву та закупівля театральних та святкових костюмів для малюків

Проведення поточного ремонту огорожі навколо території закладу

Придбання журналів, документації для організації харчування

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих засобів для обробки приміщень та обладнання

Також в закладі систематично, відповідно заключених на 2019 рік договорів, проводиться оплата послуг зв’язку, вивіз твердих нечистот, технічне обслуговування електрообладнання, лабораторні вимірювання, повірка і ремонт теплообчіслювальної техніки, послуги з дезинфекції та дератизації, охорона закладу.
Всі роботи в закладі проведені за бюджетні кошти, виключно на безготівковій основі.

Всі приміщення та територія навчального закладу відповідають естетичним та санітарно-гігієнічним нормам.
Значну увагу у закладі я приділяю дотриманню правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою збереження життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу, на виконання відповідних наказів по дошкільному навчальному закладу, три рази на рік, спеціально створеною комісією з працівників закладу та представників відділу освіти Охтирської міської ради, проводиться обстеження території закладу, приміщень, спортивного, ігрового , холодильного та технологічного обладнання, водогінної та каналізаційної мережі, з оформленням відповідних актів.
Оформляються акти-дозволи на проведення музичних, спортивних занять, на роботу харчоблоку та пральні. Всі працівники забезпечені належними умовами праці, систематично проходять інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, мають відповідні інструкції в межах своїх посадових обов’язків, яких суворо дотримуються. Всі педагогічні працівники, обслуговуючий персонал організовують освітній процес з урахуванням державних актів та наказів, «Нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно діючого законодавства Закону України «Про освіту».
Впродовж 2018/2019 навчального року робота в закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з планом роботи, в основу якого покладено нормативні документи і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователями з цього питання здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками.
За період 2018/2019 навчального року випадків дитячого травматизму зафіксовано не було.

Кадрове забезпечення навчального закладу
З мого боку в закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.
Освітній процес у закладі забезпечують 30 педагогічних працівників. З них зокрема:
– 17 мають вищу педагогічну освіту;1 спеціаліста вищої категорії;
– 1 спеціалістів І-ї категорії;
– 5 спеціаліста ІІ-ї категорії;
– 9 спеціалістів;
– 1 педагог, що навчаються у вищому навчальному закладі;
– 4 молоді спеціалісти. Впродовж навчального року 6 педагогів відвідували виїзні курси підвищення кваліфікації від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Успішно пройшли особисту атестацію 5 педагогічних працівників.

Організація харчування дітей у навчальному закладі:
Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснювалось за перспективним двотижневим меню, яке погоджено у відповідних установах (відділі освіти Охтирської міської ради та управлінням Держпродспоживслужби). Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпеченя нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм,харчування у закладі відповідає достатньому рівню. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
Змого боку та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили до закладу із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Грошові норми харчування за період з вересня 2018 року до червня 2019 року в середньому : ранній вік 20,32 дошкільний вік 37,41 грн. Забезпечені належним харчуванням діти пільгових категорій: всього 45 чоловік.
Організацію харчування на харчоблоці забезпечують 5 працівників: шеф-кухар, 2 кухарі, кухонний працівник та комірник, які мають відповідну освіту та значний стаж роботи.
Харчоблок повністю забезпечений холодильним, технологічним обладнанням, яке перебуває у робочому та належному стані.

Медичне обслуговування дітей у закладі.

Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється на безоплатній основі. Медичні сестри закладу здійснюють профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил перебування дітей у закладі дошкільної освіти.
В наявності медичний, фізіотерапевтичний кабінет та ізолятор.
Пріоритетний напрямок роботи закладу: збереження життя і здоров’я своїх вихованців.
У закладі медичними сестрами розроблена система зміцнення здоров’я дітей, проводиться належна оздоровчо-профілактична робота, розроблені відповідні заходи по зміцненню здоров’я дітей посезонно, впродовж року, враховуючи вікові та індивідуальні особливості малят. Медичні сестри активно пропагують здоровий спосіб життя серед усіх учасників освітнього процесу засобами інформаційних бюлетенів, пам’яток, консультативної діяльності, виступів на педагогічних радах, педагогічних та батьківських зборах, розміщенням інформації на веб-сайті закладу.

Освітня робота у закладі дошкільної освіти

Педагогічний колектив закладу організовує освітній процес, впроваджуючи оновлену редакцію Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в усіх вікових групах реалізується через Програму розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» та програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» за якою будується освітній процес з дітьми охопленими різними формами освіти. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, передплачено педагогічні періодичні видання, які шляхом самоосвіти та щомісячного огляду та обговорення опрацьовували педагоги.
З метою оптимізації та вдосконалення організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку, пошуку ефективних методів та прийомів педагоги використовують ряд інноваційних технологій. Особлива увага приділяється втіленню в освітній процес педагогічної та літературної спадщини В.О. Сухомлинського. Вихователі груп молодшого та передшкільного віку здійснюють впровадження інноваційної технології Палички Кюїзенера, з метою розвитку пізнавальних процесів та логіко-математичного розвитку, методики ТРВЗ на розвиток мислення та фантазії, інноваційної технології «Музейна педагогіка», методики використання коректурних карт за Наталією Гавриш, технології гри з піском, піскоанімації та кольоротерапії, експериментальної авторсьої методикт оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» та степ – аеробіки.
В групах створено міні-музеї народної іграшки, намиста, хліба, вишивки, народних оберегів, дитячої книги, театральної іграшки, лікарських рослин.
Творчі та обдаровані малюки об’єднані за вподобаннями, відвідують гуртки, де розвивають свою особистість, свої вміння та навички.

Для розвитку їх талантів і здібностей працюють гуртки:
«Пластилінові фантазії» (образотворчий)
«Віночок» (хореографічний)
«Степ-аеробіка» (спортивний)
«Щебетушечка» (літературно-творчий)
«Казкарик» (театральний)
«Народна скарбничка» (літературно-фольклорний)
«Вивчаємо англійську»
«Співаночка» (вокальний)

Упродовж 2018-2019 н.р. педагогічний колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення проблеми формування різнобічнорозвиненої, духовнобагатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Пріоритетними були такі цілі, як формування здоров’язберігаючої системи в закладі дошкільної освіти, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальна організація рухового режиму дошкільників, формування патріотично налаштованої особистості через ознайомлення з історично – культурним надбанням рідного краю та організацію народознавчої роботи , удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості дітей дошкільного віку, впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в організацію дитячої ігрової та предметно – практичної діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.
Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: педагогічні ради, «проблемний стіл», методичний ринг, диспути, дискусії. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів закладу та колег із закладів міста, області.
Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (обласний семінар-практикум, педради, педагогічні читання, семінари, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп та лабораторій, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.
На базі закладу протягом року проводилися місцеві відкриті заходи, на яких педагоги призентували діяльність інтегрованого змісту з пріоритетом дослідницько-пошукового, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку, патріотичного та духовного виховання, з використанням інноваційних технологій.
В 2018-2019 році в закладі працювали молоді педагоги. Однією з форм професійної підготовки молодих вихователів, які мають стаж роботи до трьох років або не мають його зовсім, в закладі є школа молодого педагога « Умієш сам – навчи іншого». Для кожного педагога призначено наставника, який надає практичну допомогу щодо адаптації і професійного становлення , придбання практичних навичок для педагогічної діяльності, формування вміння застосовувати теоретичні знання в конкретній практичній ситуації, в пошуку методів і сучасних технологій, технічних засобів для активізації пізнавальної діяльності. З молодими педагогами застосовується ряд форм роботи, такі як, бесіди, доповіді, взаємовідвідування, самоосвіта, анкетування, участь у різних методичних заходах закладу дошкільної освіти та міста.

Управлінська діяльність у закладі
На підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, статуту закладу, посадових обов’язків працівників керівник відповідає за:

 • реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;
 • реалізацію постанов уряду, наказів Міністерства освіти і науки України;
 • успішну діяльність закладу, комплектування кадрами, дітьми раннього та передшкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці;
 • забезпечення охорони прав та гідності вихованців;
 • дієвість рішень педагогічної ради. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі Протягом 2018/2019 навчального року активно працювали педагогічна рада, рада закладу, рада з харчування. Члени ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадскістю.
  Анкетування, опитування батьків свідчать про такі результати роботи закладу у 2018/2019 навчальному році вцілому:
 • ставлення до роботи закладу – 100% позитивна оцінка, що на рівні минулого року;
 • відношення дітей до закладу (оцінка з боку батьків) – 99% – задовольняє,що на рівні минулого року;
 • задоволення професійного рівеня педагогів – 97% дали позитивну оцінку, що на 3 % вищеніж у 2017/2018 навчальному році;
 • 99% батьків дітей закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому 2017/2018 навчальному році.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в закладі продовжується відповідна робота: проводився особистий прийом громадян, систематично заповнювався журнал особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій.
За минулий 2018/2019 навчальний рік реєструвалися звернення з метою реєстрації дітей до електронної черги, а також з метою працевлаштування, питань організації роботи в групах, організації дієтичного харчування для окремих дітей. Порушені питання розглянуті на нарадах при директору, раді закладу, виробничих нарадах, надані необхідні відповіді.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськими організаціями.

Залиште свій коментар