ОХТИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) «КАЗКА 

НАКАЗ
12 серпня 2019 року                 м.Охтирка                          № 01-03/74

Про дотримання бюджетної дисципліни

у закладі дошкільної освіти


Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ч. 3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222(зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків», виконання письмового доручення міського голови від 23 квітня 2015 року № 01-22/801 «Про припинення практики збору батьківських коштів та утримання закладів освіти за рахунок міського бюждету»та з метою запобігання збору коштів з батьків вихованців  закладу дошкільної освти


НАКАЗУЮ:
1. Категорично заборонити збір коштів педагогічними працівниками з батьків вихованців закладу дошкільної освіти для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, на проведення ремонтів, утримання навчального закладу, відзначення ювілейних та святкових дат, особисті подарунки, подарунки навчальному закладу, педагогічним працівникам та обслуговуючого персоналу.                                                                                                                                                                                                     Постійно

2. Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів працівниками закладу  від батьків вихованців, встановлення  обов’язкових  одноразових чи регулярних внесків від батьків  вихованців, непередбачених статутом закладу, нормативно-правовими актами тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Постійно
3. Приймати і використовувати  спонсорську допомогу виключно у безготівковій формі з обов’язковим оформленням відповідної бухгалтерської документації, згідно з вимогами чинного законодавства України, виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування.                                                                                                                                                                                                                                Постійно.
4. Проводити звітування про надходження та використання спонсорської допомоги перед колегами та батьківським колективом, громадськістю, відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом, громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.                                                                                                                                                                                                                                 Щороку.
5. Головному бухгалтеру закладу Сульженко Л.І. забезпечувати оприлюднення інформації про надходження та використання бюджетних коштів, спонсорської допомоги відповідно до пункту 2 частини 1 та пункту 3 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації»                                                                                                                                                                                                                                            Постійно.
6. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій на групах щодо збору коштів у закладі дошкільної освіти, відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів, подарунків або отриманих матеріальних цінностей на  педагогічних працівників закладу.                                                                                                                                                                                                                                                                         Постійно.
7. У випадках порушення цього наказу винних осіб притягувати до дисциплінарної відповідальності та відповідальності, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Постійно.
8. До 02 вересня 2019 року розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті закладу дошкільної освіти.
9. До 20 серпня 2019 року довести наказ до відома батьків на звіті керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності у 2018-2019 навчальному році.
10.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор  дошкільного  навчального закладу                                                                                                                                                                                          О.ГОРОБЕЦЬ

З наказом ознайомлені працівники закладу під особистий підпис.

ПОНОВЛЕНО В СЕРПНІ 2020 РОКУ

ПОНОВЛЕНО В СЕРПНІ 2021 РОКУ