Музика розвиває інтелект

Рекомендації батькам Про розвиток дитини засобами музики написано чимало наукових трактатів і методичних посібників. Практика використання музики у вихованні й